obowiązki właściciela pojazdu przy jego zbyciu

Anko pisanie

Temat: Kupno samochodu z niewaznym oc i przegladem
Może jednak zajrzyj do Prawa o ruchu drogowym. Masz obowiązek zgłosić nabycie pojazdu w ciągu bodajże jednego miesiąca. Podobnie jak też masz obowiązek ubezpieczenia w zakresie OC. W zasadzie jedyną drogą wyrejestrowania pojazdu jest t kasacja w wyspecjalizowanym punkcie. Samochód nie może zniknąc beż udokumentowania. Teraz posiadasz dokument nabycia, który nakłada na ciebie obowiązki. Poprzedni właściciel ma obowiązek zgłosić zbycie. Nie ma pojęcia samowolnej rozbiórki samochodu.
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1391401.htmlTemat: Jaja rejestracją auta
" />
">Jedno pytanko, czy każdy sprzedający (nawet ten, który nie przerejestrował na siebie auta) ma obowiązek zgłaszania sprzedaży?
Teoretycznie jest obowiązek zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdy w ciągu 30 dni od daty transakcji, to nawet w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym zapisane, nie zgłoszenie nie wiem czy pod Kodeks Wykroczeń nie podchodzi (tu pewności nie mam), w każdym razie nawet jeśli sankcje są - to jak wiadomo nikt nie robi nic w kierunku ich wcielenia w życie, za drobna sprawa, żeby się takimi głupotami stosowne służby zajmowały.
Też to słyszałem, ale odnośnie rejestracji. W domu poszukam w takim razie odpowiedniego paragrafu, żeby rozwiać wątpliwości.


">Art. 78.
1. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Źródło: sierrafan.pl/viewtopic.php?t=10983


Temat: OC-Komunikacyjne-nabycie i zbycie auta.
" />Jeśli nabęde pojazd bez ważnego ubiezpiecznia OC i sprzedam go przykładowo w przeciągu 7 dni, czy jestem zobowiązana do nabycia OC za okresie gdy była właścicielka auta? Kto ponosi odpowiedzialność w tym przypadku, gdy nie wykupie ubezpiecznia, a sprzedam auto bez polisy, a nastepny właściciel wyrządzi szkode autem nastepnego dnia? Czy odpowiedzialność spada na ostatniego właściciela auta, czy w chwili podpisania umowy sprzedaży na kupującego przechodza wszelkie prawa i obowiazki? Proszę o interpretacje jak to ma się odnoście nowy przepisów. Spotkalam się z różną interpretacją na terenie różnych miast:(


Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=8884


Temat: wezwanie do zaplaty skladki OC
Witam,
Mam pytanie dot. skladki OC. Zakupilem auto w dniu 01.07.2010. Polisa OC zawarta przez poprzedniego wlasciciela zaczela dzialac automatycznie na moja rzecz.
W dniu 10.07 zlozylem wypowiedzenie umowy OC u ubezpieczyciela, wiec formalnosc z mojej strony zostala dopelniona.
W dniu 02.08 otrzymalem wezwanie do zaplaty skladki skladki za m-c lipiec, bo jak sie okazalo Zbywca nie uregulowal tej platnosci.
Dodam, ze obowiazek platnosci skladki za kolejny m-c to 1szy dzien m-ca w przypadku tej polisy. Jak sie dowiedzialem informacja o zbyciu auta trafila
do ubezpieczyciela rowniez w dniu 10.07.
Moje pytanie: czy ja jako nabywca auta z wazna polisa OC, ale jak sie okazuje nieuregulowana skladka jestem zobowiazany do platnosci tej zaleglej
skladki, skoro obowiazek platnosci lezal po stronie zbywcy pojazdu ?

Prosze o informacje.
Z gory dzieki.
pozdrawiam,
Źródło: motofinanse.pl/forum/viewtopic.php?t=1086


Temat: Sprzedaż dopiero zakupionego auta
" />Moim zdaniem, trochę Cię chcą naciągnąć.
Z chwilą zbycia pojazdu WSZYSTKIE prawa i obowiązki wynikające z umowy OC przechodzą na kupującego, w tym obowiązek zapłaty składki. Więc to kupujący powinien tę brakującą składkę uiścić. A jeśli zapłaciłeś - przysługuje Ci zwrot składki niewykorzystanej. Z żadnego przepisu nie wynika, że masz zapewnić nowemu właścicielowi ubezpieczenie na minimum 30 dni.
Źródło: bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48908


Temat: BMW Z3 naderwielka okazja :)

Ustawodawca nie przewidział żadnej kary za takie postępowanie.
Jest obowiązek ale jeżeli ktoś go nie dotrzymał to nic nie można mu za to zrobić. Wiem bo pytałem się w wydziale komunikacji.


To jeszcze przedzwoń do Urzędu skarbowego i dowiedz się jaka karę zapłacisz ( ustawowe odsetki ) od niezapłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych w terminie.

2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

nabyciu lub zbyciu pojazdu
Źródło: bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=102402


Temat: BRAK OC podczas spotkania z polciją, nietypowa syt.
Agnieszka, nabywca może mieć pretensje do zbycy pojazdu o to ,że nie dał mu polisy ważnej minimum 30 dni, ale ustawa jasno określa prawa i obowiązki posiadacza pojazdu i nie ma wytłumaczania dla braku polisy.

USTAWA
z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2003r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

Art. 31. 1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.
2. W razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust. 1, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy nabywca pojazdu złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania.
3. W razie nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego zbywca wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nabywca jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu nabycia pojazdu mechanicznego.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą na właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia przejścia posiadania pojazdu na rzecz właściciela. W razie wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni od dnia przejścia posiadania pojazdu mechanicznego na rzecz właściciela. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.
11
Źródło: motofinanse.pl/forum/viewtopic.php?t=209


Temat: Zakup pojazdu bez ważnego OC
USTAWA
z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2003r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

Art. 31. 1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.
2. W razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust. 1, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy nabywca pojazdu złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania.
3. W razie nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego zbywca wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nabywca jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu nabycia pojazdu mechanicznego.4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki tego posiadacza, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą na właściciela pojazdu mechanicznego z chwilą, gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz właściciela. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia przejścia posiadania pojazdu na rzecz właściciela. W razie wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni od dnia przejścia posiadania pojazdu mechanicznego na rzecz właściciela. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.
11
Źródło: motofinanse.pl/forum/viewtopic.php?t=18


Temat: Rejestracja samochodu po wykupie z leasingu jakie dokumenty?
Na potwierdzenie tego co napisałem powyżej, znalazłem jeszcze coś takiego:

Znana branżowa gazeta MOTOR udzieliła błędnych informacji na łamach numeru 27/2008 w odpowiedzi na pytanie czytelnika.dariuszsawicki_blog_rejestracja_pojazdu_motor

Udzielając rady napisano: "Osoba lub firma sprzedająca samochód nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu do Wydziału Komunikacji, więc argumentacja naczelnika jest dziwna". I dalej zalecili czytelnikowi wchodzenie w spór z urzędem.

Prawda jest jedna okrutna i zgoła odmienna, otóż w ustawie Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 (tekst jednolity) czytamy:

Art. 78. pkt 2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
1. nabyciu lub zbyciu pojazdu;

Trudno o bardziej jednoznaczny zapis - sprzedawca zawiadamia swój urząd o sprzedaży za pomocą "Oświadczenia o sprzedaży pojazdu" a kupujący zgłasza się do swojego urzędu i dokonuje przerejestrowania pojazdu na siebie w związku ze zmianą właściciela.

Problem tylko w tym, że nie przewidziano żadnych sankcji z tytułu nie dopełnienia tych obowiązków i zdarzają się sytuacje jak ta opisana w "Motorze", że ktoś kupił rozbity samochód bez dowodu rejestracyjnego, naprawił go i wystąpił do urzędu gdzie był ten samochód zarejestrowany o wydanie dowodu rejestracyjnego, który zatrzymała Policja w związku z wypadkiem.

Ponieważ w ie CEPIK nie ma adnotacji o zmianie właściciela bo sprzedawcy się nie chciało zgłaszać, że sprzedał to urząd nie może wydać dowodu temu kto przyszedł z umową kupna. Zawsze może się zdarzyć próba oszustwa...

Sprzedawca ma obowiązek zgłosić sprzedaż - dopóki tego nie uczyni nabywca nie otrzyma dowodu rejestracyjnego.

Podobną sytuację opisałem wcześniej - mój klient kupił samochód ale przed rejestracją zgubił kartę pojazdu. Nie mógł nic zrobić dopóki sprzedawca nie zgłosił sprzedaży a zgłosił ją tylko dlatego, że pojawił się ten właśnie problem. Wyręczyliśmy go we wszystkich czynnościach potrzebnych do uzyskania nowej karty pojazdu.
Źródło: forumleasing.pl/viewtopic.php?t=909


Temat: Problem natury prawnej

Witam,
Jestem nowy więc od razu siekierka wszystkim na powitanie!!!
Niedawno zrobiłem prawko a w garażu stoi sobie taki ot m10 odrestaurowany. Właścicielem jest mój stary, przy czym kupił motor jakieś 1.5 roku temu i prawdopodobnie nie przerejestrował z braku czasu maszyny na siebie. Najprawdopodobniej nie płacił też ubezpieczenia OC. Co robić? Chcę jakoś zarejestrować maszynę i nią śmigać. Z tego co już wyczytałem na najróżniejszych forach potrzebne jest badanie, które zostało wczoraj zrobione, umowa k-s i teraz czy potrzebne jest OC? czy pierwszo rejestracja, a potem sie do ubezpieczalni idzie? Największym zmartwieniem jest ta niepłacona składka. Nie wiem czy ma umowy czy nie. Jeśli nie to trzeba będzie je stworzyć i wtedy kto i komu sie te zaległe OC płaci? Czytałem coś o jakiś ogromnych karach itd. Zapewne jak się date ściemni to obowiązek zapłaty będzie miał sprzedający. Z drugiej strony jeśli wyrejestrował motor czyli data autentyczna (nie w urz. komunikacji tylko złożył wniosek w urz. skarbowym o zbyciu tak? ) to teoretycznie nowy właciciel musi przerejestrować i ubezpieczyć na siebie. Jakie są tego konsekwencje jeśli tego nie zrobił? Czy muszę uiszczać w razie czego jakieś opłaty w urz skarbowym przy rejestracji? Czytałem że jeśli na umowie jest wart poniżej 1000 zł to jakiś tam znaczek tylko za 5 zeta się kupuje czy to bajka?
Na koniec jeszcze jedna wątpliwość co mam zrobić żeby go na siebie zarejestrować? Mam go jakby odkupić od starego czy darowizna, czy lepiej w ogóle tego już bardziej nie gmatwać? Pomóżcie bo sam już się gubię, na razie zrobione jest tylko badanie - zawsze coś w przypadku kilkudziesięcioletniej maszyny. Proszę nie piszcie zaraz "gdzieś to było, użyj szukaj" bo to mi dalej nie pomoże a przegrzebałem dużo topików...Słabo szukałeś. Taki wątek jest wielokrotnie maglowany na każdym z forów motoryzacyjnych, a wszystkie informacje zdobędziesz również wchodząc na każdą lepszą stronę urzędu miasta czy gminy.
Ale mniejsza o to.
Po pierwsze: Junak ze względu na wiek jest pojazdem historycznym i jako taki nie musi mieć ciągłości OC.
Ja na przykład ubezpieczam Motocykl na te miesiące, w których jeżdżę, a na zimę nie wykupuję ubezpieczenia.
Po drugie: Przy rejestracji wiele zależy od danego urzędu i urzędnika (każdy ma swoje "widzimisie" ).
Przede wszystkim musisz mieć ważne badanie techniczne (to ponoć masz ), dowód rejestacyjny i ciągłość umów miedzy gościem figurującym w dowodzie a tobą. Tych umów może być kilkadziesiąt - najważniejsze, żeby na pierwszej sprzedawcą był ON, a na ostatniej kupującym TY.
Po trzecie:Jeśli umowa jest na mniej jak 1000zł, nie musisz w ogóle odwiedzać skarbówki (przynajmniej tak jest w moim urzędzie).
Źródło: new.junak.pl/viewtopic.php?t=354


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Anko pisanie