Obliczenie wynagrodzenia za czas choroby

Anko pisanie

Temat: Zasiłek chorobowy - naliczanie - proszę o pomoc
Zasiłek chorobowy - naliczanie - proszę o pomoc
Mam problem z obliczeniem wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku
chorobowego. Od stycznia 2004 do końca marca 2005 byłam na umowie o pracę na
1000 zł brutto + na firmę. Pod koniec marca dowiedziałam się że jestem w
ciąży i zmieniono mi umowę na umowę o pracę na 6600 zł brutto. W maju poszłam
na tydzień na zwolnienie, potem byłam na zwolnieniu od września 2005 do
porodu. W tym czasie oraz w czasie urlopu macierzyńskiego oprócz pieniędzy z
ZUS otzrymywałam wyrównanie z pracy w postaci premii do pełnego wynagrodzenia
netto. Od początku marca wróciłam do pracy. W kwietniu poszłam na 2 tygodnie
na zwolnienie i dostałam za te 2 tygodnie 1600 zł mniej - poinformowano mnie
że do podstawy zasiłku chorobowego liczony był okres od maja 2004 do maja
2005 (wtedy poszłam pierwszy raz na zwolnienie w ciąży). Teraz we wrześniu
znów byłam 3 dni na zwolnieniu i znów dostałam 700 zł mniej ! Czy ktoś może
mi powiedzieć czy już do końca życia będę miała liczoną podstawę do wypłaty
chorobowego z okresu 2004 -2005 ? Jak to jest liczone ? będę wdzięczna za
odpowiedź !
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,49338128,49338128,Zasilek_chorobowy_naliczanie_prosze_o_pomoc.htmlTemat: ZUS kontroluje chorych
A ja uważam, że słusznie. Ile razy się słyszało teraz czy w przeszłości teksty
typu "a jak mi nie da urlopu, to na zwolnienie pójdę!". Ileż osób wyłudza
zwolnienia lekarskie wielomiesięczne z powodu zagrożenia zwolnieniem z pracy.
Jak widać z artykułu, kontroli podlegają te wyjątkowo bezczelne zwolnienia:
długie i rzekomo z powodu ciężkiej choroby. Ja chorowałam w zeszłym miesiącu.
Dwa dni w szpitalu i 7 dni zwolnienia poszpitalnego. Mimo, że nasza firma nie
potrąca 20% wynagrodzenia, narzucony przez państwo system obliczania
wynagrodzenia za czas choroby jest taki, że straciłam kilkaset złotych. Mówi
się trudno. Nikt mi w pracy złego słowa nie powiedział, ale też było to moje
pierwsze zwolnienie od dwóch lat. Kontrola jest na pewno stresem, ale też
wyobrażam sobie, jakim stresem musi być dla właściciela małej firmy płacenie
przez miesiąc komuś, kto nie pracuje, i jak musi go irytować, jeżeli "gołym
okiem widać", że to zwyczajny kant.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,14904360,14904360,ZUS_kontroluje_chorych.html


Temat: Zwolnienie lekarskie a pensja
Wynagrodzenia za 10 dni zwolnienia lekarskiego to : odbruttowiona pensja
m-czna(przy założeniu,że nie ma w niej składników zmiennych)dzielona przez 31
dni,pomnożona przez 10 dni i od tego co wyjdzie obliczyć 80%.Z tak obliczonego
wynagrodzenia za czas choroby potrąca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne i
zaliczkę na podatek dochodowy.
I zostaje trochę mniej niż się tego spodziewamy :)

Pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,19085052,19085052,Zwolnienie_lekarskie_a_pensja.html


Temat: jak obliczyć pensję na L4 - help
Sprawa obliczania zasiłków chorobowych jest trochę skomplikowana wiec skoro nie
ma dokładnych danych zakładam, że:
- pracownik jest zatrudniony np. od 2 maja 2005 r. (1 maj-święto) wypadek np.
15 czerwca 2005 r.
- pracownik ma w umowie o prace wynagrodzenie zasadnicze 2400,00 (nie otrzymuje
żadnych innych zmiennych składników płacy) i tyle też otrzymał za pracę w maju.
W takim wypadku do podstawy zasiłku przyjmuje się przeciętne m-ne wynagrodzenie
za pełne miesiące kalendarzowe pracy a więc za m-c maj po pomniejszeniu o
składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe:
2400,00 - (2400 x 18,71%) = 1950,96 - podstawa 100%
zasiłek za 1 dzień wyniesie: 1950,96 : 30 = 65,03
Choruje powiedzmy do końca czerwca, zasiłek za czerwiec wyniesie: 16 dni x
65,03 = 1040,48 zł.
Jest to zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego płatny od 1 dnia
niezdolności z funduszu ZUS. Pracownik ma do niego prawo oczywiście jeśli
spełnia warunki np. wypadek nie został spowodowany rażącym niedbalstwem
pracownika albo naruszeniem przepisów BHP, to wszystko musi zawierać protokół
wypadkowy. Okres wyczekiwania pomijamy gdyż zasiłek z funduszu wypadkowego
przysługuje niezależnie od okresu ubepieczenia. Inaczej sytuacja wygląda z
prawem do wynagrodzenia za czas choroby z funduszu pracodawcy, przy tak krótkim
okresie zatrudnienia trzeba wziąć pod uwagę datę zgłoszenia do ubezpieczenia
chorobowego i inne sprawy.
Wynagrodzenie za prace za m-c czerwiec wyniesie: 2400 - (2400 : 30 x 16).

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,25694936,25694936,jak_obliczyc_pensje_na_L4_help.html


Temat: pytanie o L4?
Niestety, raczej nie wliczą Ci premii, szczególnie jeśli była ona
tzw. uznaniowa lub była premią za wyniki - pomimo tego że płacimy od
nich ZUS. To draństwo ale tak nasze prawo dba o nasze macierzyństwo.
Przerabiałam to i w pierwszej ciąży i teraz też pomimo tego, że inna
praca i inny regulamin wynagrodzeń...Przez pierwsze 34 dni
zwolnienia będziesz dostawała wynagrodzenie za czas choroby, a potem
zasiłek chorobowy i będzie to Twoje 100% dotychczasowe
wynagrodzenie. Musisz pamiętać, że na ZWOLNIENIU możesz być TYLKO
182 DNI!!! Musisz sama tego pilnować aby minimum 6 tygodni przed
upływem tego okresu wystąpić sama do ZUS o przyznanie zasiłku
rehabilitacyjnego (będziesz miała taką samą kwotę jak na
wcześniejszym L-4). Jeśli o to nie wystąpisz zostaniesz bez
pieniążków, niestety - bo ZUS przestanie płacić pomimo dalszych
zwolnień lekarskich.Mam w kompie gdzieś linki do stron gdzie ze
szczegółami opisują kiedy się należy swpodziewać wliczenia premii do
podstawy obliczenia zasiłku chorobowego (i późniejszego
macierzyńskiego) a kiedy nie - jeśli chcesz to Ci odszukam i podam.
pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,49737,78514537,78514537,pytanie_o_L4_.html


Temat: kadrowa, księgowa na gwółt potrzebna
Wklejam przepisy o tym mówiace, mysle, że dośc jasne.. Gdyby coś jednak trzeba
było wytłumaczyc, napisz, to postaram sie to zrobic.
"§ 12. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w
stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym
miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy
spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do
wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin
przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się
przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak
obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za
cały miesiąc.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia
pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres
pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca."


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,34708,57450920,57450920,kadrowa_ksiegowa_na_gwolt_potrzebna.html


Temat: WYROK TK -jak jest w naszym Banku
Wyrok TK rozstrzygnął kwestię premii uznaniowych i ich wliczania do
podstawy obliczania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z
powodu choroby oraz zasiłków chorobowych i macieżyńskich wypłacanych
przez ZUS. Z uzasadnienia wyroku jasno wynika, że premia uznaniowa
powinna być wliczana do podstawy obliczania...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,54651,90776333,90776333,WYROK_TK_jak_jest_w_naszym_Banku.html


Temat: Wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim
Przepisy w tej kwesti się nie zmieniły. Wynagrodzenie za czas choroby
pracodawca musi ci wypłacić w wysokości 80% do 100% podstawy wymiaru ( ile
zależy od wewnętrznego regulaminu wynagrodzeń ale zwykle jest to 80%) Tylko że
podstawą wymiaru jest przychód czyli pensja brutto pomniejszona o składki na
ubezpieczenie społeczne 18,71% obliczona jako średnia z ostatnich 6-ciu
miesięcy. Nie liczyłam tego dokładnie ale jak się zastanowić to może licząc z
brutta wyjdzie te 65%. Pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,140,16193955,16193955,Wynagrodzenie_na_zwolnieniu_lekarskim.html


Temat: ile powinnam dostac?
Przy kwocie brutto 2800 PLN masz potrącane: ZUS, podatek itd.
Przy założeniu że przysługuje ci ulga 44,17 za m-c i ubezpieczeniu np.grupowym
50 PLN twoje wynagrodzenie za 31 dni chorobowego oblicza się:
2800 PLN brutto = 2276,12 PLN podstawy ub.zdrowotnego (18,71 %)
2276,12 * 6 m-cy = 13656,72 : 180 dni = 75,87 brutto za 1 dzień choroby (100%)
75,87 * 31 dni = 2351,97 brutto minus: pod., zdrow.i np.PZU 50 PLN
= 1906,83 netto


Różnice polegają na tym , że do podatku i do zdrowotnego są inne podstawy
naliczenia.

A jeżeli chodzi o premię:
są przypadki że ZUS czy pracodawca nie liczą do podstawy premii uznaniowej,
ponieważ brakuje w regulaminach wynagradzania pkt. który mówiłby o
pomniejszaniu wynagrodzenia za czas choroby. Jedno zdanie w regulaminie a może
pozbawić cię połowy wypłaty - należy dowiedzieć się czy coś takiego zakład
pracy ma ujęte w regulaminie wynagradzania.

Pzdr
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,19173611,19173611,ile_powinnam_dostac_.html


Temat: zaswiadczenie o ciązy
Trzeba mu powiedzieć.

Kodeks pracy mówi:
Art. 92. § 1. (57) Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną -
trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje
prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy
prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,
2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby
przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik
zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
§ 11. (uchylony).
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oblicza się według zasad
obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za
każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
§ 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1:
1) nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru
zasiłku chorobowego,
2) nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa
do zasiłku chorobowego.
§ 4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1, trwającej łącznie
dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek
chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,19414536,19414536,zaswiadczenie_o_ciazy.html


Temat: Cholerny ZUS - zaniżają macierzyńskie!
Jesli przerwa miedzy niebecnosciami jest krótsza niz 3 miesiące kalendarzowe to
podstawy za dzien zwolnienia sie nie przelicza i tak było od bardzo dawna. W
ten sposób liczony jest nie tylko macierzyński ale wynagrodzenie za czas
choroby czy zasiłek chorobowy.Nowe przepsy wydłuzyły do 12 miesiący okres, z
którego bierze sie wynagrodzenie do obliczania podstawy.
I naprawde wcale nie jest tak, ze wszyscy tracą.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,27220102,27220102,Cholerny_ZUS_zanizaja_macierzynskie_.html


Temat: L-4 wypłacane przez pracodawcę
Kodeks pracy:

Art. 92. § 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do
35 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80%
wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy
przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,
2) wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby
zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt
1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oblicza się według zasad
obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca
za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
§ 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1:
1) nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego,
2) nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku
chorobowego.
§ 4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1, trwającej łącznie
dłużej niż 35 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje
zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Po tych 35 dniach, jeśli jest nadal zwolnienie to ZUS zaczyna płacic. Wylicza
zasiłek chorobowy według twoich zarobków (średnich) w ostatnich 6 miesiącach
pracy.

Pozdrawiam, Ania i Babelek/Bąbelka

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,10669731,10669731,L_4_wyplacane_przez_pracodawce.html


Temat: L-4 wypłacane przez pracodawcę
elwirka26 napisała:
>
> Trochę wprowadzasz dziewczyny w błąd, albowiem wszystkie nadgodziny są
wliczane
>
> do zasiłku chorobowego. To są dodatkowe godziny pracy. Premia jest wliczana
do
> podstawy wymiaru zasiłku, jeśli jest pomniejszana za czas choroby. Tu trzeba
> uważnie przeczytać regulamin wynagradzania w danym zakładzie pracy. I
> oczywiście podstawę ustala się z 6 miesięcy.


Ja mam stala pensje, co miesiac wiec podstwe chorobowego wyliczana mam z 3
miesiecy. Jesli ta pensja sie zmienia to owszem oblicza sie w 6 a czasami nawet
mozna z 12 (jesli pensja podlega wahaniom sezonowym). Jesli chodzi o premie to
jest tak jak napisalam. Jesli regulamin przewiduje ze jest ona na stale
przyznawana to wlicza sie, w przeciwnym wypadku nie. Premia uznaniowa nie jest
wliczana do podstawy. Poza tym w przypadku malych przedsiebiorcow rzadko ktory
ma cos takiego jak regulamin wynagradzania (chociaz powiniem takowy byc) wiec
jesli w umowie o prace nie jest zapewniona premia to niestety nie jest ona
wliczana do podstawy. A co do tych nadgodzin to takiej informacji udzielil mi
ZUS. Ja sama nadgodzin nie posiadam wiec zadzwonilam specjalnie do ZUS'u aby
zapytac. Jak widac nie zawsze mozna otrzymac tam rzetelne informacje.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,10669731,10669731,L_4_wyplacane_przez_pracodawce.html


Temat: na jak długo ginek. moze wystawic zwolnienie ???
lidkasuper, nie jestem pewna czy tak właśnie jest. Wydaje mi się, że to chodzi o
33 dni w ciągu roku, a nie jak piszesz po kawałku, czyli, że jak po L4 wrócisz
do pracy to konto masz znowu czyste.

W kodeksie pracy tak to wygląda:
Art. 92. § 1.Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
1)choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33
dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80%
wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy
przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,
2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie
ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100%
wynagrodzenia.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oblicza się według zasad obowiązujących
przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień
niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

§ 4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1, trwającej łącznie
dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek
chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Oczywicie podczas ciąży jest to nie 80% wynagrodzenia a 100%.

Napiszcie Dziewczyny, jeśli się mylę...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,17888993,17888993,na_jak_dlugo_ginek_moze_wystawic_zwolnienie_.html


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Anko pisanie